Výkopové a zemní práce Brno

Brno, Brno - venkov

Výkopové práce provádíme až do hloubky 5,5 metrů. Jako všechny naše služby jsou i výkopové práce odváděny na profesionální úrovni. Vysoká kvalita je standardem.

Pásový bagr
Bobcat E50


Pásový bagr Bobcat E50 s hmotností 5t je vhodný zejména k výkopovým pracem menšího a středního rozsahu.

Díky nižší hmonosti a gumovým pásům může přejíždět obrubníky, zámkovou dlažbu a po zahradě se pohybuje s lehkostí a neničí vše přes co přejede.

Pásový bagr Bobcat E50

Smykem řízený nakladač
Bobcat S530


Tento univerzální stroj je především vhodný na stavbách a v kobinaci s výměnými nástavbami (lžíce, vidle) se z tohoto stroje stává nenahraditelný pomocník.

Kombinací s nákladním vozidlem a naší nákladní autodopravou zajistíme kompletní zemní práce včetně dopravy materiálu a odvozu odtěženého materiálu.

Smykem řízený nakladač Bobcat S530

Ceník pronájmu


Služba Cena [bez DPH]
Pronájem pásového bagru Bobcat E50 700 Kč/hod
Pronájem smykového nakladače Bobcat S530 500 Kč/hod
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

Mezi naše nejčastěji prováděné práce patří především


Zemní a výkopové práce

Dovoz stavebního materiálu, odvoz stavební sutě a odpadu

Terénní úpravy

Úklid sněhu

Přemisťování palet na stavbě pomocí vidlí

Drážkování rýh pro kabely a vodovodní přípojky

Terénní úpravy


 • Kopání základů pro rodinné domy a průmyslové objekty včetně sklepů
 • Hloubení bazénů
 • Výkop jímek
 • Výkopy inženýrských sítí
 • Výkopy pro pokládku vedení - kanalizace, vodovodní potrubí,kabelové trasy
 • Výkopy pro přípojky rodinných domů, nebo průmyslových objektů
 • Výkopy sond

Dokončovací práce


Pod pojmem dokončovací práce v našem pojetí se skrývá vše, co Vám může naše technika srovnat, nebo odklidit. Pokud potřebujete upravit pozemek po stavbě, například když Vám nákladní auta rozejzdily zahradu, nebo před stavbou, pokud je třeba nutné srovnat nerovnosti před stavbou parkoviště, pak jsme tu pro Vás. Stejně tak pokud potřebujete přemístit , nebo naložit stavební sutě, pak není nic jednoduššího než nám zavolat abychom přijeli. Samozřejmě máme možnost zajistit i odvoz veškerého přebytečného materiálu, nebo naopak návoz zeminy. Více informací naleznete zde.

Nejčastější dokončovací práce
 • Rovnání pozemků po stavbě zahrady rozježděné od nákladní a stavební techniky, rozhrnutí navezené zeminy, zásyp nejrůznějších jam a větších děr
 • Zarovnání pozemků před stavbou
 • Vytvoření rovné plochy například před položením základové desky na rodinný dům, nebo před stavbou parkoviště.
 • Přípravné stavební práce například tvroba násypů na výstavbu cest a dopravních komunikací
 • Likvidace a odvoz hromad sutin a stavebního odpadu
 • Kompletní budování a rekonstrukce chodníků
 • Kompletní budování a rekonstrukce parkovacích ploch
 • Rekonstukce polních cest
 • Bourací práce ( stavební objekt, jímky, mosty,…. )

Rovnání svahů


Významné místo v našem vybavení hraje hydraulicky naklápěci svahová lžíce. Nástroj, také zvaný jako svahová lopata lze hydraulicky oboustranně naklopit a tak je možno jednoduše a efektivně srovnávat šikmé plochy. Nejčastější využití je v rovnání příkopů okolo silnic, koryt řek a potoků nebo nejrůznějších svahů a nerovnosti na zahradách rodinných domů.

Zemní práce Bobcat S530
Výkopové práce bagr Bobcat E50
Výkop pro základovou desku
Výkop pro základovou desku