Základová deska na klíč

Základová deska - pevný základ - pevná cena

Na základě Vámi dodaných podkladů a našich zkušeností pro Vás připravíme cenovou nabídku, která nebude již navyšována vícepracemi! Záruka pevné ceny.

Termín realizace základové desky


Základová deska bude dokončena a zákazníkovi předána do 1 až 3 týdnů dle rozsahu a složitosti.

Základová deska Brno a okolí
Postup prací:
 • vytyčení základů geodetem
 • skrývka ornice a uložení zeminy na pozemku
 • vyznačení základových pasů
 • výkop nepažených základových pasů
 • začištění a posouzení základového pásu
 • uložení zemnícího drátu pr.10 nebo pásku 30/4
 • instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • betonáž základových pasů
 • bednění základových pasů (ztracené, rámové bednění)
 • vrtání roxorů do bednění
 • betonáž ztraceného bednění
 • zásypy mezi základové pasy (pod desku), zhutnění a montáž ležaté kanalizace
 • uložení výztuže základové desky (nejčastěji Kari sítě 6x150x150)
 • šalování (bednění) základové desky
 • betonáž základové desky

Základová deska - přesnost


Přesnost základových desek je standardně ± 1,5 cm. Pokud bude mít zhotovitel horní stavby přesnější požadavky, dodržíme ± 0,5 cm.

Základové desky realizujeme dle ČSN (norem), projektu, zkušeností a požadavků investora.

Základové desky realizujeme pro zděné domy (Porotherm, Heluz, Ytong), monolitické betonové domy i dřevostavby.

Základová deska - kvalita


Veškeré použité materiály mají potřebná prohlášení o shodě, atesty, certifikáty.

Základovou desku realizujeme na základě projektu, geologických poměrů.

Ke každé základové desce přistupujeme individuálně a využíváme naše mnohaleté zkušenosti s realizacemi staveb.

Orientační cena za zhotovení základové desky


Pro přesnou cenovou nabídku nám prosím zašlete podklady (půdorys základů, řez a situaci) na email info@madstav.cz .

Cena za zhotovení základové desky se pohybuje od 1400,- až 2050,- Kč/m2 bez DPH.

Cenu může ovlivnit spoustu faktorů na staveništi nebo dle přání zákazníka.

Stavba základové desky
Stavba základové desky
Stavba základové desky
Stavba základové desky